Professor Helga Eng (1875 - 1966)

Historien om Helga Eng er tatt frem av rektor på Kirgeng skole, Borghild-Johanne Øby, og pensjonert lærer på Kirgeng Skole Gerd Rud. De har utført et imponerende og solid arbeide for å settes sammen og løfte frem denne imponerende historien om Norges første kvinnelige professor i pedagogikk. 

De har samlet historien i 5 avsnitt, som følger under bildet.

Gerd Rud og Borghild-Johanne Øby ved presentasjonen 24 september 2019:
Alle bilder som er samlet  kan lastes ned som Power Point HER eller som PDF HER


Avsnitt 1: Helga Eng Et lite utsnitt skolehistorie     

Klikk her for å laste ned som docx eller her som PDF

Utdrag fra innledningen:

Dette er Rakkestads bygdebok nr 3 som dekker perioden 1837 til 1940 ( Viser frem omslaget på boka) . Noe av Helga Engs liv er nettopp innafor denne perioden. Hun er så vidt nevnt med et noen linjer i denne boka. Men det er ikke derfor jeg vil vise fram boka. Grunnen er omslagsbildet. Det viser Broen skole, i nærheten av Bodalsbrua, Rakkestads første fastskole som stod ferdig i 1849. 

«Historier må enten fortelles 
eller bli borte, 
og hvis de blir borte, 
kan vi ikke lenger huske
hvem vi er 
eller hvorfor vi er her.
(Sue Monk Kidd i «Bienes hemmelige liv»)


Avsnitt 2 Helga Eng Bakgrunn Engfamilien Degernes

Klikk her for å laste ned som docx eller her som PDF

Utdrag fra innledningen:

Tar nå noen raske tilbakeblikk for å synligjøre Helgas bakgrunn. Farfar Anders Olsen fra Førrisdal og og farmor Helene Eriksdatter fra Heen har ingen gård å overta. Da de gifter seg flytter de inn som inderster på gården Strand. Det betyr at de er leietagere, og at Anders livnærer familien som dagarbeider. Det er det en kan kalle for å leve fra hånd til munn. Det var knappe og karrige tider for de som ikke hadde gård og grunn. De fleste gårdene i bygda var alt delt opp i stadig mindre parter. Dette var på 1830 tallet, før utvandring til Amerika, eller håp om en industriarbeidsplass kunne være en utvei og ta over noe av befolkningsoverskuddet på bygdene.

Det ble en opptur for familien da de kunne flytte til Rudshytta i Ytterskogen, en husmannsplass under gården Rud.

Bilde fra presentasjonen : Rudshytta  OBS alle bilder kan lasted ned i power point presentasjonen fra øverst på siden

AVSNITT 3 Helga Eng Utdanning og yrkeskarriere

Klikk her for å laste ned som docx eller her som PDF

Utklipp fra avsnittet:

I 1903 sluttet hun som lærer og begynte å studere filologi, språk og litteratur, ved Universitetet i Oslo. En forelesning forandret livet hennes totalt. Hun hørte om en bok som het «Barnets sjel. Iakttagelsen av menneskets åndelige utvikling» skrevet av en tysk forfatter og fysiolog, Wilhelm Preyer. Helga leste den på tysk. En måned senere skrev hun til familien at hun ville studere pedagogikk. Interessen for barn var sterkere enn interessen for litteratur. Tysk pedagogikk og psykologi ble viktig for Helga og hun hadde to studieopphold i Tyskland ved universitetet i Leipzig og Halle.
Det var ikke store stipender og lån på denne tiden. Hun levde sparsommelig og jobbet jevnt og trutt. I 1913 ble hun den tredje kvinne som tok doktorgrad i Norge med avhandlingen «Abstrakte begreper i barnets tanke og tale».


Avsnitt 4 Helga Eng De siste årene

Klikk her for å laste ned som docx eller her som PDF

Utklipp fra avsnittet:

Noe av det som hadde vært til stor glede i barndommen, hagestell og planteinteresse, fikk nå igjen plass i livet hennes. På 30-tallet opplevde hun faktisk å ha en god økonomi. Gjennom permisjonstiden fra Osloskolen tilbake til 1916, hadde hun selv hele tiden lønnet sin egen vikar, noe som resulterte i at hun nå fikk sin fulle pensjon. Samtidig hadde hun sin lederstilling på psykoteket og foreleste også på Universitetet.


Avsnitt 5 Helga Eng Oppsummering

Klikk her for å laste ned som docx eller her som PDF

Utklipp fra avsnittet:

Helga Engs Hus på Blindern ble åpnet 8.mars 1983 på selveste kvinnedagen.
100 år etter at kvinner fikk lov til å studere ved Universitetet i Oslo og 70 år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett

BILDE FRA PRESENTASJONEN : HELGA ENGS HUS, UIO  
OBS ALLE BILDER KAN LASTED NED I POWER POINT PRESENTASJONEN FRA ØVERST PÅ SIDEN 
Elever fra valgfaget IFA profilerer med innsektshoteller

30. november 2019

Elever fra valgfaget IFA profilerer med innsektshoteller

Under Julegateåpningen i Rakkestad lørdag 30 november, solgte elever fra IFA brukte leker og innsektshoteller.
IFA - INNSATS FOR ANDRE - er et valgfag ved Rakkestad Ungdomsskole.

59N11E Rakkestad Brewery

26. november 2019

59N11E Rakkestad Brewery

Dan Guerrera har åpnet bryggeri i det gamle bakeriet til Dahls, og Rakkestad Rotary var på omvisning tirsdag 26 november.
Dan vist fram et flott bryggeri, og årets juleøl.

Humlehus på dugnad

22. oktober 2019

Humlehus på dugnad

Et av Årets Prosjekt i Rakkestad Rotary er angasjement for å opprettholde bestanden av humler og innsekter. Humlegruppa inviterte til en godt forberedt dugnad for å bygge humlebo. Her går Håvard Gjerberg igjennom oppgavene med Britt Nesting Halvorsen

Tapasaften med norske råvarer norsk sider hos Fru Blom

18. oktober 2019

Tapasaften med norske råvarer norsk sider hos Fru Blom

Hyggelig fredagskveld med tapas og sider, hvor det var lagt ekstra vekt på å få med norske råvarer for presentasjon og prøvesmaking.

Rakkestad Rotary mottar anerkjennelse for bidrag til Polio-saken

6. oktober 2019

Rakkestad Rotary mottar anerkjennelse for bidrag til Polio-saken

Distriktskonferansen er i år avviklet på Color Line.
Her mottar President Marthe Haneborg anerkjennelse fra Rotary Norge for klubbens pengebidrag til Polio-saken.
Rakkestad Rotary stilte i år med hele 6 deltagere på konferansen.

Professor Helga Eng  (1875 - 1966)

24. september 2019

Professor Helga Eng (1875 - 1966)

Helga Eng er fremdeles i dag en av de viktigste bidragsyterne til norsk pedagogikk. Hun var en høyt respektert kvinne som fikk utallige æresmedlemskap og utmerkelser. Hennes historie er tatt frem av og blir presentert av Gerd Rud og Borghild-Johanne Øby

BioControl as - teknologi og landbruk

27. august 2019

BioControl as - teknologi og landbruk

Daglig leder Signe Marie Jahren ved Rakkestad bedriften BioControl as inviterte til presentasjon med gjennomgang av firmaet og omvisning.
Bedriften er i høyeste grad en teknologibedrift, solid forankret i landbruket.

Bondens rolle og utfordringer for å nå FN`s klima-mål

2. april 2019

Bondens rolle og utfordringer for å nå FN`s klima-mål

Generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård:
Bøndene er klare for å ta et tak for klimaet.

Ørje Kaffebrenneri med nybrent kaffe og drivende sang

5. mars 2019

Ørje Kaffebrenneri med nybrent kaffe og drivende sang

Tirsdag 5. mars hadde vi besøk av Ørje Kaffebrenneri.
Ekteparet bak bedriften, Lars Johansson og Anette Jaavall fortalte om: Lidenskapen - Ideen - Ideen blir virkelig - Produksjonen - Produktene - Veien videre

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Firmastua, Ole Chr. Bye, Jernbanegt. 3-5, 1890 Rakkestad / Tirsdag kl. 19.30
Adresse: Jernbanegata 3-5
Postnummer: 1890
Sted: Rakkestad
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtet holdes i 2. etasje.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...