HVORFOR ROTARY / HVA ER ROTARY


Hva er Rotary ?

Rotary er en internasjonal organisasjon med over 1,2 milll. medlemmer i 166 land. Medlemmene er rekruttert for å representere en bredde av yrker og profesjoner i sitt lokalsamfunn. Dette skaper et omfattende og resurssterkt nettverk, med muligheter til å bidra på mange områder både lokalt og internasjonalt. 

Rakkestad Rotary Klubb er en forening for kvinner og menn med tilhørighet i Rakkestad Kommune. Klubben består pr i dag av 61 medlemmer, med bakgrunn fra nesten like mange forskjellige yrker og med god fordeling mellom kvinner og menn. Medlemskapet er i utgangspunktet begrenset til to representanter fra hvert yrke i lokalsamfunnet.

Rotary er politisk og religiøst uavhengig.

Medlemmene gir hverandre gjensidig støtte gjennom rådgivning og utveksling av erfaringer.

Rakkestad Rotary Klubb ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling.

Samfunnsoppgaver som sansehagen, vanntårnstien, restaurering av den gamle senen, en begrenset restaurering av noen bygninger og ny grill på Bygdetunet er noen av de mange oppgavene som Rakkestad Rotaryklubb har utført i vår kommune.

Rotary har et betydelig tilbud til ungdom og unge voksne, med blant annet internasjonal ungdomsutveksling, sommerleirer og studiestipender. RYLA (Rotary Youth Leadership Adward), er et seminar om ledelse. RYLA arrangeres av Rotary, og er et tilbud til unge ledere og unge med lederambisjoner.

Rotarys store internasjonale prosjekter er arbeidet med å utrydde polio. Et prosjekt som Rotary i samarbeid med FN og regjeringer i mange land har arbeidet med i over 20 år. Til nå er antall tilfeller rammet av polio redusert fra 350.000 pr år til 36 tilfeller i 2016 og kun 12 hittil i år. Arbeid med dette må fortsette. Målet er gjøre verden poliofritt om kort tid.

 Konrad Bjoner
November 2017

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Firmastua, Ole Chr. Bye, Jernbanegt. 3-5, 1890 Rakkestad / Tirsdag kl. 19.30
Adresse: Jernbanegata 3-5
Postnummer: 1890
Sted: Rakkestad
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtet holdes i 2. etasje.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...