KLUBBEN / OM KLUBBEN

Litt om rakkestad rotaryklubb

Rakkestad Rotaryklubb ble etablert i 1977.
Charterklubb er Mysen Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. mai 2015  56  medlemmer.                                          

Rakkestad Rotary Klubb

Rotary ble stiftet av amerikaneren Paul Harris i Chicago i 1905. 2015 er således et jubileumsår for organisasjonen. Rotary består av ca 29.000 klubber med ca 1,2 mill medlemmer fordelt på 160 land.

Rotarys formål er å gagne andre.


Første klubb ble etablert i Norge i 1922. Klubbene er inndelt i distrikter. Vårt distrikt - "Distrikt 2260" omfatter Østfold samt nedre del av Akershus.Vår klubb ble chartret i 1977. Vår fadderklubb er Mysen

Rakkestad Rotary Klubb er en forening for kvinner og menn med tilhørighet til Rakkestad Kommune. Klubben består pr. i dag av 56 medlemmer, med bakgrunn fra nesten like mange forskjellige yrker og med god fordeling mellom kvinner og menn.


Vi har møte hver tirsdag, kl. 19.30-20.30 i Firmastua i Ole Chr Bye-bygget. Våre møter er åpne for medlemmer, medlemmers ledsagere og gjester.

Rotarys opprinnelige intensjon var å stifte en klubb for "forretningsmenn" som skulle ta vare på den vennskapelige ånd mellom forretningsmenn. Medlemmene skulle treffes i en kameratlig ånd for å utvide vennekretsen av forretnings- og yrkesutøvere. Medlemskapet skulle begrenses til en representant fra hvert yrke i lokalsamfunnet. Medlemmene skulle gi hverandre gjensidig støtte gjennom rådgivning og utveksling av erfaring. Ukentlige møter ble avholdt på medlemmenes arbeidssted. 
Formålet er videreført, - likså ukentlige møter. Klubbene har dog nå fast møtested. 

Hvert medlem er representant for sitt yrke i rotaryklubben. Prinsippet med den yrkesmessige spredning det innebærer, gjør klubbene til meget interessante fora for gjensidig orientering og utveksling av erfaringer og meninger samt motvirker effektivt at klubbene utvikler seg til fag- og / eller interesseorganisasjoner. 

Rotary er politisk og religiøst uavhengig. 

Som navnet "Rotary" tilsier er rotasjonsprinsippet sentralt. Samtlige medlemmer er medlem av en eller flere komiteer. I regelen skifter man verv hvert år. Oppgavene roterer. På denne måten får man mange utfordringer, ingen ting er statisk. Vi er en levende organisasjon i kontinuerlig utvikling. Rotary's hovedkomiteer er: Samfunns-, Yrkes- og Internasjonal tjeneste.

Aktiviteten i en Rotary klubb dreier seg i stor grad rundt møtene, men også forskjellige aktiviteter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Møtene er gjerne foredrag av eksterne eller interne foredragsholdere. Vi har sosiale arrangementer, (med / uten ledsagere) samt gjerne noen kulturelle arrangementer i løpet av et år.

Organisasjonen har også et humanitært preg ved at klubbene engasjerer seg i internasjonale humanitære helse- og opplæringsprosjekter. Rotary ønsker å gagne andre ved i bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse / nyetablering av virksomhet samt støtte opp om organisasjonens internasjonale prosjekter. 

Rotary International tok i 1985 initiativ til et prosjekt med målsetting om å utrydde polio i verden. Polio Plus prosjektet skal etter planen avsluttes i 2005. Målsettingen er svært nær å bli nådd. Alle klubber bidrar økonomisk til de internasjonale prosjekter. 

Den enkelte klubb er imidlertid fri til å engasjere seg i andre internasjonale / nasjonale eller lokale prosjekt. Våre lokale prosjekter finansieres primært gjennom dugnadsarbeidSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Firmastua, Ole Chr. Bye, Jernbanegt. 3-5, 1890 Rakkestad / Tirsdag kl. 19.30
Adresse: Jernbanegata 3-5
Postnummer: 1890
Sted: Rakkestad
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtet holdes i 2. etasje.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...